PAL (Fritids)

Pre & After School Learning

PAL är den engelska förkortningen av Pre-and After school Learning. Det är Fritids där eleverna erbjuds att ägna sig åt olika aktiviteter före och efter skoltid. PAL följer Skollagen kap 14, samt de centrala råd och riktlinjer från den svenska läroplanen, Lgr 11. Läroplanens värdegrund vilar på FNs barnkonvention.

På PAL träffar barnen utbildade pedagoger som hjälper dem inom olika områden. Fokus ligger på emotionell och social träning samt fritidsaktiviteter. Vårtyngdpunkt är att hjälpa barn från alla kulturer att samarbeta med varandra och få nya vänner.

På PAL får barnen goda möjligheter att utveckla sina färdigheter och intressen.  PAL erbjuder barnen en säker och meningsfull fritid tillsammans med andra barn. 

Föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar har enligt skollagen rätt till fritidsplats. I det fall en förälder är hemma, exempelvis vid föräldraledighet upphör rätten till fritidsplats.

För mer information om PAL, kontakta:

Jessika Lagerlöf
Jessika.Lagerlof@isgr.se
031- 708 92 70

Vänligen kontakta respektive avdelning om ditt barn är frånvarande från PAL.

PAL - Vänder sig till årskurs F-3
Tider
07.30 PAL öppnar
08:30 Skolan börjar
13:30 PAL öppnar igen
14:20 Mellanmål serveras
17:30 PAL stänger

Fritidsklubbens - Vänder sig till årskurs 4
Tider
Ingen morgonomsorg för år 4 elever
14:00-14.30 Klubben öppnar
14:45 Mellanmål serveras
17:00 Klubben stänger