On Tuesday, November 24, ISGR was visited by Sweden’s Minister of Education, Anna Ekström. The school minister was in Gothenburg as a result of her participation in an international UNESCO conference on media and information literacy. She visited two schools in Gothenburg and ISGR was one of them to make classroom visits and to know more about our collaboration project with Gothenburg University, the ULF project.

ISGR är en internationell skola och det innebär bl a att vi har särskilda rutiner när det gäller besök till vår skola. Skolan är ingen allmän plats vilket innebär att endast elever och personal har rätt att vistas i skolans lokaler och på skolans område. Detta står i vår skollag som gäller för alla skolor i Sverige. För att få besöka skolan krävs det att man har ett möte inbokat med någon i personalen. När man kommer till skolan så går man in genom huvudingången och anmäler sin ankomst i vår reception.