ISGR

ISGR stödjer två sektioner med två olika ramverk för läroplan

Den Internationella sektionen erbjuder, i samarbete med vår gymnasieskola IHGR, tre International Baccalaureate (IB) program med undervisning på engelska i årskurserna K-12: PYP (Primary Years Programme), MYP (Middle Years Programme) och DP (Diploma Programme).

Den Nationella sektionen erbjuder den svenska läroplanen (LGR11) i årskurserna F-9:  LGRP (Primary years) och LGRM (Middle years). Sedan 2017 har den nationella sektionen möjlighet att undervisa på engelska upp till 50% av läroplanen.

En skola med en internationell kultur
ISGR strävar mot att stärka skolans samhörighet över sektionerna.  Skolan har elever från över 60 olika nationaliteter.  Eleverna undervisas av en erfaren och kvalificerad personal, som inspirerar eleverna till ett livslångt lärande vilket innefattar mångfald och förmåga att utforska världen.

IHGR (Göteborgsregionens Internationella Gymnasieskola)
Vår systerskola IHGR erbjuder tre program med all undervisning på engelska.  Programmen förbereder eleverna för vidare studier på universitetsnivå, både inom Sverige och utomlands. Föreläsare från lokala universitet och institutioner deltar även i undervisningen. Följande program erbjuds:

Diploma Programme
Programmet har en internationell inriktning som stämmer överens med antagningskraven till universitet världen över. Detta program riktar sig i första hand till elever som avslutat Middle Years Programme inom ramen för International Baccalaureate (IB).

Samhällsprogrammet
Programmet fokuserar på Internationell ekonomi och har utvecklats i samarbete med Institutionen för Ekonomi och Samhälle på Göteborgs Universitet (Handelshögskolan).

Naturprogrammet
Programmet fokuserar på studier inom naturvetenskapliga ämnen, inklusive avancerad matematik och har utvecklats i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.


ISGR strävar ständigt efter förbättring.
2008 uppnående ISGR den Internationella Akademins ackrediteringskredit.