Ackreditering

The International Baccalaureate®

The International Baccalaureate (IB) erbjuder fyra högkvalitativa internationella utbildningsprogram till över en miljon studenter i mer än 146 länder.

 

The Council of International Schools

The Council of International Schools är en medlemsorganisation som arbetar för att skapa internationell utbildning.

 

The Nordic Network

Nordic Network är en organisation som grundades 1997 för att sammanlänka internationella skolor i Scandinavian och Baltikum.

  

  

  

  

Skolinspektionen

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor, bedömer samt utfärdar tillstånd att bedriva en fristående skola. Skolinspektionens mål är att nå en högkvalitativ utbildning i en trygg miljö. ISGR har befogenhet att drivas som en fristående skola och undervisa på engelska upp till 50% på den nationella sektionen.

Skolverket

Skolverket ställer kunskapskrav, reglementen, allmänna råd och nationella prov.
Skolverket driver, stöttar, övervakar och utvärderar kommunerna samt skolorna.
Syftet är att förbättra kvalitén och resultaten av verksamheten.
ISGR:s nationella sektion följer svensk skollag och läroplan.