Elevens upplevelse

ISGR är mer än bara en bra utbildning!

Under läsåret genomför eleverna från samtliga sektioner och årskurser aktiviteter och deltar i evenemang tillsammans.
Allt enligt läroplan för att stärka tillhörigheten i gruppen men också för att  ha roligt!

PYP5 Exhibition

I slutet av PYP 5 genomför eleverna ett projekt med tillhörande utställning. Till utställningen bjuds alla klasser in. Föräldrarna bjuds in på kvällstid då eleverna presenterar och redovisar sina projekt.

 

PYP5 Camp

Efter exhibition och före graduation, bjuds eleverna på ett övernattningsläger tillsammans med sina lärarna. På lägret kan eleverna förtjänar märken liknande scouternas som bevis på sitt deltagande i utmaningar inom PYP profilen. Lägret ge eleverna känsla för sammanhållning samt stor glädje.

 

LGRP5 Camp

Alla elever åker på en resa inom Göteborgsregionen. Resan kan innebära en övernattning. Eleverna förbereder, genomför och utvärderar resan tillsammans med sina lärare. Resans mål är att ge eleverna känsla för sammanhållning samt stor glädje.

 

 

Grade 6 Ski Trip

Under en dag åker elever från både sektionerna till Ulricehamn för att åka skidor.
Ett bra sätt för alla att pröva på skidåkning.

Grade 7 Camp

Under en septemberdag åker eleverna i årskurs 7 ut på landsbygden för ett årligt läger.
Det finns övningar för eleverna att lära känna varandra inom de både sektionerna.

Spanish Exchange

De elever i årskurs 7 som studerar spanska har utbyte med en spansk skola som heterJuan de Lanuza i Zaragoza. Under det veckalånga besöket bor eleverna hos varandra.

French Exchange

De elever i årskurs 7 som studerar franska har utbyte med en franska skola som heter Juliot-Curie ligger i Nantes. Under det veckalånga besöket bor eleverna hos varandra.

MYP10 Personal Project

För att avsluta MYP arbeter eleverna ett projekt efter eget val. Projektet presenteras med en utställnin och en uppsats.

Uganda Project

Under november 2017 tog lärare från MYP / LGRM och IHGR elever från LGRM8 och MYP9 till en skola i Uganda. Under besöket hade elever och lärarna workshops med teman som identitet och tolerans.

Nordic Network Sports Tournament

Varje år arrangerar en Nordic Network medlemsskola en sportturneringen för elever i basket, netboll, fotboll, friidrott och andra sporter.

 

Guldheden Choir & Orchestra

På Guldhedens campus finns en kör för årskurs 2 till 5. De möts varje vecka för att träna och uppträder vid olika evenemang.

 

After School Activities

We provide inclusive and engaging opportunities for children after school through clubs and activities. This allows children to further develop their social, emotional and educational skills. Together with the PTA, we support extra-curricular activities based on availability and interest.