Föräldraråd

Föräldrarådet består av valda föräldrar med barn i verksamheten. Valet sker på föräldramöte i början av varje läsår och man väljs för ett läsår i taget. Ett föräldraråd är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola/förskola och hem. På föräldrarådet diskuteras inga enskilda ärenden.

Rektorerna leder föräldrarådet, skickar kallelse inför ett möte, normalt ett till två möten per termin, kvällstid, och för skriftliga anteckningar.

Föräldrarådets roll:

Det finns inga krav på för- eller efterarbete eller särskilda kunskaper för att bli vald, då föräldrarådet främst är ett informations- och diskussionsforum. Det räcker med ett allmänt intresse för skolan. Föräldrarådsrepresentanten har dock som ansvar att föra ut information till föräldrarna i sin klass/grupp.

Vid varje föräldramöte får föräldrarådsrepresentanten ordet för att informera om det som diskuterats på föräldrarådet. Man ska även föra med sig synpunkter från föräldrarna i klassen/barngruppen till nästa föräldrarådsmöte.

Guldheden

PYP REPRESENTANTER:
Årskurs 1
Ramesh Kumar
rameshkumar177@yahoo.com

Årskurs2
Annica Nederberg
annicanederberg@hotmail.com

Årskurs3
Kim Buchhauser
kim@buchhauser.name

Årskurs4
Balazs Csatari
balazs.csatari@gmail.com

Årskurs K and 5
Rashmi Pandey
panrashmi@gmail.com

Guldheden

LGRP REPRESENTANTER:
ÅrskursF-1
Monica Dybeck
monica.dybeck@spray.se

Sara Drougge
drougge@me.com

Sophia Mhina
sophia_08@live.se

Årskurs2-3
Christine Achberger
chrachberger@yahoo.se

Jessica Yngvesson
jessica.yngvesson@dentsplysirona.com

Louise Bjur
louise.bjur@gmail.com

Årskurs 4
Ramilia Backman
ramiliana5@hotmail.com

Petra Godhe
petra@godhe.se

Årskurs 5
Vanja Furst
vanja.furst@gmail.com

Linda Strandberg
linda.strandberg3@comhem.se

Götaberg

MYP REPRESENTANTER:
Balazs Csatari
balazs.csatari@gmail.com

Conceicao Hagvall
conceicao@brikofurn.com

Ebru Eksi
ebru.eksi@volvocars.com

Hannan El Malla
hannanelmalla@hotmail.com

Marina Lindholm
marina.lindholm@kolumbus.fi

Nicola Stockmann
nicola@lasting.io

Götaberg

LGRM REPRESENTANTER:
7A
Rima Karim
rimakarim_85@hotmail.com

7B
Petra Godhe
familjen@godhe.se

8A
Meta Mannerheim
maggiem@windowslive.com

8B
Carin Nordberg
c.nordberg@icloud.com

9A
Sollan Mccoy
sollanmccoy@yahoo.se