ISGR Admin System

School Soft - Registry & Attendance:
sms6.schoolsoft.se/isgr

SchoolSoft innehåller information om eleven och kontaktuppgifter för föräldrar.

· Föräldrar måste hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade på SchoolSoft då dessa uppgifter måste kunna nås av anställd personal.
· Rapporterande frånvaro: Frånvaro måste rapporteras av föräldrar på SchoolSoft före 8:00. Ditt barns frånvaro måste rapporteras dagligen. 
· Lärare använder detta system för registrering av eleverna varje dag.
· Administration (Admissions and Finance) använder SchoolSoft för föräldra- och elevinformation
· Sjuksköterskan använder SchoolSoft, då den är ansluten till hälsosystemet