Läroplan Grundskolan (LGRM)

Vi är en gemenskap av nyfikna, ambitiösa, kreativa medarbetare och elever. ISGR främjar en kultur av lärande med respekt och öppenhet.”

- Corinna Ljungberg (LGRM Principal)

ISGR är på många sätt en unik skola och vi har många anledningar att vara stolta över den. Vi är med elever, pedagoger och familjer från fler än sextio olika nationaliteter en internationell mötesplats för människor, idéer och lärande. Detta återspeglas väl i vårt motto och är också en del av vår vision, ”Embrace Diversity – Explore the World”. Detta ger oss många möjligheter att tillsammans växa, förstå och utvecklas i internationell anda.

På ISGR blir alla elever sedda och uppmärksammade. Våra elever uppger år efter år i våra enkätundersökningar att de är nöjda med skolan och att de känner sig trygga. Endast i en trygg och lugn miljö kan kunskap blomstra. Skolan ska vara trygg, rolig och lärorik. För mig är det ett privilegium att, både som yrkesperson och människa, tillsammans med alla elever och personal på skolan få leda verksamheten mot nya mål.

LGR M ( LGR Middle), årskurs 6-9 på den svenska sektionen, är placerat på vårt campus Molinsgatan 6. Här går våra elever tillsammans med eleverna på MYP och IHGR.

Den svenska sektionen på ISGR undervisar utifrån den svenska läroplanen, Lgr11.Mer information om vår svenska lärplan finns på skolverkets hemsida.

På LgrM arbetar 23 pedagoger arbetar tillsammans med ca 240 elever fördelade på 8 klasser. I teamet ingår också specialpedagog och speciallärare. Vi arbetar för en hög lärartäthet vilket avspeglar sig i våra fina resultat och meritpoäng.För att uppmuntra, skapa förutsättningar för differentiering och öka motivationen till inlärning har vi delat upp klasserna i mindre grupper i många av skolans ämnen.I svenska, engelska och matematik har vi delat årsklasserna i tre grupper. Det ger oss undervisningsgrupper om ca 20 elever i dessa tre ämnen. I följande ämnen undervisas våra elever i halvklass: musik, hemkunskap, bild, slöjd och NO-lab.

Vi har en språkprofil
Vår profil innebär att vi börjar med engelskundervisning redan från förskoleklass. Våra elever läser mer engelska jämfört med andra elever i alla årskurser i grundskolan, vilket innebär att vi kan erbjuda ”advanced English” i de flesta åldersgrupperna på LgrM.På LgrM erbjuder vi B-språk från åk 6 och i åk 8 erbjuder vi våra elever att läsa ytterligare ett språk, C-språk.

Vi är en internationell skola
På vår skola vistas våra elever dagligen i en unik internationell miljö då det på ISGR dagligen sker möten mellan elever och personal med olika bakgrund.Elever på MYP och LgrM får möjlighet att träffas och arbeta tillsammans i våra Crossteam-aktiviteter som vi har i alla årskurserna. De träffas också i Nordic Network sportstournament där ISGR möter elever från andra nordiska Internationella skolor varje år.Våra elever får möjlighet att delta i våra internationella och språkliga utbyten och samarbeten med skolor i andra länder. Vi har nu ett samarbete med en skola i Uganda och språkliga utbyten med skolor i frankrike och spanien.

Bilingual program – undervisning upp till 50% på Engelska
Förutom att vi på schemat har mer engelska så undervisar vi också engelska i några av skolans ämnen. ISGR har med tillstånd från Skolinspektionen tillåtelse att undervisa på engelska i upp till 50%. På Lgr undervisar vi på engelska i ämnena engelska, slöjd, idrott och hälsa och i ämnesövergripande årliga projekt.

Skolverket

Below is a direct link to the Skolverket website.

skolverket.se

Our Library

Our school library is the hub of learning.

Learn More

Calendar

All scheduled activities and events for LGRM at ISGR can be found on Schoolsoft.

SchoolSoft