Guldheden Campus

Public Transport

Guldheden campus is located at the bus/tram stop called Wavrinskys Plats.
Lines 6, 7, 8, 10, 13, 16, 58, 158, and 753 all go to Wavrinskys Plats.

Guldheden campus ligger på buss- och spårvagnshållplatsen Wavrinskys Plats.
Linjerna 6, 7, 8, 10, 13, 16, 58, 158 och 753 går alla till Wavrinskys Plats.

Car Parking
Parents picking up/dropping off students are encouraged to park along Doktor Salénsgatan, between Guldhedsgatan and Doktor Belfragesgatan where there is free, short-term (10-minute) parking. From this street there is easy, direct access to the ISGR school yard.

There is also paid parking (approximately 5 SEK/per hour) behind the the Geovetarcentrum building (the Department of Earth Sciences at for the University of Gothenburg), which can be entered via the street called Ängemarken (parents & students should then walk back to Wavrinskys Plats to safely cross Guldhedsgatan).

Föräldrar som hämtar och släpper sina barn med bil uppmanas att parkera längs Doktor Salénsgatan, som ligger mellan Guldhedsgatan och Doktor Belfragesgatan. Här finns gratis korttidsparkering (10 minuter). Ett annat alternativ är en betal bilparkering (5 SEK / timme) bakom Geovetarcentrums byggnad (Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet).

 

 

Telephone
Telefon: 031-708 92 50

Address
Guldhedsgatan 6
413 20 Göteborg

Reception
Reception opening hours: 8:00 - 16:00, Monday to Friday.

If you arrive for school after 8:30, please report to reception and give your child’s full name, class and teacher’s name.

Om du kommer till skolan efter 8.30, vänligen anmäl dig till receptionen och ge ditt barns fullständiga namn, klass och lärarens namn.