ISGR - Nationella Sektionen
Nationella sektionen på ISGR följer den svenska läroplanen och är uppdelad i LGRP (Läroplan grundskolan Primary Years) för årskurserna F-5 och LGRM (Läroplan grundskolan Middle Years) för årskurserna 6-9. Vänligen läs nedan för information om hur du gör en ansökan.
 

När kan jag ansöka?
Ansökningar tas endast emot mellan den 1 oktober och den 1 december inför det kommande läsåret. Ansökningar inkomna innan eller efter denna period behandlas ej. Ett undantag gäller sökanden till årskurs 4, där det kan hända att vi har möjlighet att ta emot sena ansökningar. Vänligen kontakta nationell antagning för mer information.

Sökanden står kvar i kön till och med den 31 september. Därefter öppnas åter kön för nya ansökningar. Sökanden som önskar stå kvar i kön måste ansöka på nytt under ansökningsperioden varje år.

Vem kan ansöka?
Vårdnadshavare kan ansöka till samtliga årskurser från förskoleklass till årskurs 9. I förskoleklass tar vi endast emot elever som fyller 6 år samma år som skolstart.

För närvarande antar vi nya elever i följande årskurser:
- Förskoleklass, 28 nya elever
- Årskurs 4, 28 nya elever
- Årskurs 6, 4 nya elever
 
I övriga årskurser uppkommer inga nya platser. Nya elever kan endast bli antagna om en nuvarande elev slutar, då vi erbjuder platsen enligt nuvarande köordning.
 

Hur ansöker jag?
Ansökan kan endast göras online via vår hemsida mellan den 1 oktober och den 1 december. En länk till ansökan aktiveras på vår hemsida under denna period. I er ansökan ombeds ni ange person och kontaktinformation för er och ert barn, ytterligare dokument är ej nödvändiga. Ansökningar via e-post eller telefon behandlas ej. Vid korrekt ifylld och inskickad ansökan skickas automatisk bekräftelse via e-post.

Antagningskriterier

Samtliga sökande prioriteras enligt följande ordning:
1. Syskonförtur
2. Boende inom stadsdelarna Centrum, Majorna/Linné och Örgryte/Härlanda
3. Övriga sökanden

Syskonförtur gäller endast sökanden med syskon på vår nationella sektion vilka även uppfyller något av följande kriterier:

  • - Barnen har gemensamma vårdnadshavare.
  • - Halvsyskon med minst en gemensam vårdnadshavare.
  • - Barnen är registrerade på samma bostadsadress.

Ansökan för tvillingar behandlas i linje med våra riktlinjer. Har en tvilling fått platserbjudande och tackat ja till denna ges dock dennes tvillingsyskon förtur till reservplatser. 

Efter avslutad ansökningsperiod skapas ett könummer genom lottning hos Notarius Publicus enligt ovan nämnda prioriteringsordning. Vid antagning av nya elever använder vi oss av detta könummer enligt prioritetsordning.

Skulle det uppstå en alltför ojämn fördelning mellan flickor och pojkar har vi rätt att frångå köordningen.

När får jag svar?
Vi ger endast besked till de sökande som blir erbjudna en plats. Skulle du inte höra något från oss innan den 1 oktober är du välkommen att söka igen.

Under januari skickar vi ut platserbjudande till sökanden i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 6. Får vi ett nekande svar erbjuds platsen till nästa i kön. Vänligen notera att denna process kan komma att pågå fram till skolstart i augusti. Plats i övriga årskurser erbjuds kontinuerligt i mån av plats.

FAQ
Hur stor del av undervisningen sker på engelska?
Undervisningen sker till största del på svenska, med en ökande andel undervisning på engelska, upp till 50% i de högre årskurserna.
 
Hur får jag reda på vilket könummer jag har?
Vänligen kontakta nationell antagning via telefon eller e-post - antagning@isgr.se.
 
Kan mitt barn få förtur på grund av ömmande skäl?
Nej. Samma antagningskriterier gäller alla sökande, utan undantag.
 
Mitt barn går på ISGR Internationella sektionen, kan vi byta till Nationella sektionen?
Nej. Vi flyttar inte elever mellan sektioner. Vårdnadshavare måste ansöka på samma sätt som övriga sökanden och går under samma antagningskriterier.
 
Mitt barn har inget personnummer, kan jag ansöka ändå?
Vårdnadshavare kan söka för sina barn trots att personnummer saknas, dock måste barnet ha ett personnummer vid skolstart. Skriv födelsedatum ÅÅMMDD-TF vid ansökan om personnummer saknas.
 
Om jag kryssar i rutan för fritids, innebär det att jag får automatiskt en plats på fritids om jag fått en plats på ISGR?
Nej. Fritids måste sökas separat via en blankett som går att finna på vår hemsida. Observera att det kan ta upp till två veckor från och med att ansökan kommit in till dess att ditt barn kan få en plats på fritids.
 
Kan vi besöka skolan innan vi ansöker?
Nej. Endast sökanden som fått erbjudande om och accepterat sin plats ges möjlighet att komma på besök. Nya elever till förskoleklass, som ej har syskon på skolan, erbjuds en rundvandring under tidig vår. Samtliga nya elevers vårdnadshavare inbjuds till föräldrarmöte, gäller såväl förskoleklass som årskurs 4, under våren.