The International School of the Gothenburg Region

 

ISGR/IHGR undervisar från förskola till och med gymnasiet. Vi erbjuder en trygg och dynamisk miljö där eleverna förbereds för en framgångsrik framtid!

Internationella skolan i Göteborgsregionen, ISGR, grundades 1997. Syftet var att erbjuda det ökande antalet utlandsexperter en fullgod internationell utbildning. Skolan hade första året 184 elever. Gymnasiedelen, International High School of the Gothenburg Region IHGR, startade 2002.

 

Resultatet är att vi idag kan erbjuda mer än 1.000 elever utbildning från förskola tills dess att eleven tar studenten. På grundskolenivå har vi ett nationellt program där man läser på svenska, samt ett International Baccalaureate-program (IB) där man läser på engelska. IB-programmet fortsätter på gymnasiet (IB Diploma Programme), där man också kan läsa antingen naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga programmet. Vi är därför en av få IB-skolor i världen som kan erbjuda hela IB-programmet: PYP K-5, MYP 6-10 samt IBDP 11 & 12.

 

Trots att vi erbjuder dessa olika program ser vi oss som en skola.. Eleverna deltager tillsammans i många aktiviteter, så som elevrådet eller Nordic Networks idrottsturnering. Eleverna på ISGR/IHGR kommer från fler än 60 olika nationaliteter.

 

För mer information om IB programmet ber vi att få hänvisa till www.ibo.org

 

Skolan har två campus: Guldheden hyser grundskolans årskurser F-5 medan årkurs 6-10 återfinns på Molinsgatan, där också IHGR är beläget.

 

Våra lärare kommer från hela världen och har gemensamt att de delar intresset och entusiasmen för internationell utbildning.

 

Som ett bevis på skolans strävan att ständigt förbättras erhöll ISGR 2008 kvalitetssäkring från Council of International Schools. Denna utmärkelse ställer krav på fortlöpande utveckling och vi håller just nu på att även kvalitetssäkra IHGR.

 

ISGR ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund vars medlemmar är Mölndal, Partille, Lerum, Kungsbacka, Kungälv, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Alingsås, Härryda, Ale, Lilla Edet och Göteborgs kommun.

 

För oss är det naturligt med ett gott samarbete med vår omvärld och alla som är delaktiga i vår verksamhet: personal, elever, föräldrar, ISGRs och IHGRs styrelser samt vår Corporate Group. Tillsammans ska vi bygga den bästa tänkbara skolan.

 

Vi hoppas att ni vill vara med!

Götaberg

 

Molinsgatan 6
411 33 Göteborg

Tel.: 031-708 92 00
Fax: 031-708 92 01

 

 Guldheden

 

Guldhedsgatan 6
413 20 Göteborg

Tel.: 031-708 92 50
Fax: 031-708 92 51