Rapportering av sjukfrånvaro

För att sjukanmäla ditt barn vänligen ring följande telefonnummer och lämna ett meddelande med barnets förnamn, efternamn och sedan klass. Upprepa gärna informationen.

 

Vänligen ring före 08.00 samma dag ditt barn är frånvarande. Om du inte vet hur länge ditt barn är sjukt vänligen ring in varje dag för en ny sjukanmälan.

 

 

Götaberg

Sjukanmälan: 031-708 92 03

 

SchoolSoft

Guldheden

Sjukanmälan: 031-708 92 53

 

SchoolSoft

 

 

Götaberg

 

Molinsgatan 6
411 33 Göteborg

Tel.: 031-708 92 00
Fax: 031-708 92 01

 

 Guldheden

 

Guldhedsgatan 6
413 20 Göteborg

Tel.: 031-708 92 50
Fax: 031-708 92 51