PTA Information

Målet för PTA med sin verksamhet på skolan är att bygga upp en skolanda och skapa en internationell gemenskap. Detta gör de bland annat genom att planera och genomföra roliga aktiviteter och händelser för alla på skolan. Under hela skolåret planeras det in olika typer av aktivteter som PTA finansierar. PTA bidrar till vår verksamhet på flera framgångsrika sätt.  

 

För mer information var vänlig och kontakta ordförande Karen: ISGR.PTA@isgr.se  

 

PTA önskar alla föräldrar, från båda sektionerna, välkomna!

 

 

För att få mer information om möten eller datum för olika aktiviteter titta på kalendern: PTA Calendar >>

 

Vad är PTA?

PTA är en förening liknande Hem och skola, alla föräldrar och personal på skolan är automatiskt medlemmar av PTA utan kostnad. PTA står för Parent Teacher Association.

 

Vad gör PTA?

Varje år har PTA många specifika mål, men det generella målet och visionen för ISGRs PTA är att skapa skolanda och en känsla av delaktighet och gemenskap. Detta gör PTA genom att organisera roliga aktiviteter för studenter, föräldrar och skolans personal, så att vi alla kan ha roligt tillsammans som EN skola. PTA hjälper också till och organiserar samt hjälper till med finansiering av olika aktiviteter under året som kommer hela skolan tillgodo. PTAs styrelse och skolans rektorer träffas för att diskutera hur pengarna som PTA samlar in bäst skall spenderas.

 

PTAs styrelse.

PTA har en styrelse som utses på frivillighets basis och är ett obetalt uppdrag.

 

PTA Aktiviteter

Varje år är lite annorlunda, och vi tar gärna emot förslag på nya aktiviteter, men här är några typiska aktiviteter som PTA anordnar.

En välkomst kaffe morgon så att alla kan träffas första dagen på höstterminen

En välkomst BBQ för alla familjer för att starta det nya året

Bokförsäljning, av nya böcker, i september

Olika events på GÖTA campus

Discon på GULD

Den internationella Vinter Basaren i November

Läraruppskattningsdagen (April/Maj)

Picknic efter skolavslutningen

Återkommande ”Coffee mornings” där vi diskuterar olika relevanta ämnen

Olika sociala aktiviteter för föräldrar (bio, rundturer, konst mm)

Ett Nyhetsbrev (på engelska) som publiceras på Schoolsoft & Manageback avr 4-6 vecka.

 

Kontakta gärna oss om du vill veta mer:

Via e-mail: ISGR.PTA@isgr.se

Via facebook: ISGR PTA group (sök på FB och vänta på bekräftelse e-mail från gruppens administrator)

Personligt: sök upp oss vid någon av våra events och prata en stund.

 

Vi hoppas höra ifrån dig! I PTA sker all kommunikation på engelska då PTA till största delen drivs av driftiga föräldrar från den Internationella sidan, från alla världens hörn, men vi är några representanter från den nationella sidan och vi hoppas givetvis bli fler! Det handlar om gemenskap och utbytet våra barn, föräldrar och personal kan ha av varandra.

 

Välkomna till PTA!

 

 

Götaberg

 

Molinsgatan 6
411 33 Göteborg

Tel.: 031-708 92 00
Fax: 031-708 92 01

 

 Guldheden

 

Guldhedsgatan 6
413 20 Göteborg

Tel.: 031-708 92 50
Fax: 031-708 92 51