Pre-and After-School Learning

PAL är den engelska förkortningen av Pre-and After school Learning. Med andra ord är detta ett fritids som erbjuder eleverna en plats att ägna sig åt olika aktiviteter före och efter skoltid. Målet för PAL är att erbjuda eleverna aktiviteter baserade på deras egna intressen och gruppaktiviteter.

 

På PAL träffar eleverna utbildade fritidspedagoger som hjälper barnen inom olika områden till exempel emotionell och social träning samt fritidsaktiviteter. På PAL får eleverna goda möjligheter att utveckla sina färdigheter och intressen. De får också möjlighet att möta elever från hela världen då både elever från LGRP (Svensk-engelska sektionen) samt PYP (Internationella sektionen) går på PAL.

 

PAL erbjuder eleverna en säker och meningsfull fritid tillsammans med andra barn. Vi lägger tyngdpunkten vid att hjälpa barn från alla kulturer och bakgrunder att samarbeta och få vänner.

 

 

PAL:s tider

07.30 PAL öppnar

08:30 Skolan börjar

13:30 PAL öppnar igen

14:10 Mellanmål serveras

17:30 PAL stänger

 

Fritidsklubbens tider

14:00 Klubben öppnar

14:45 Mellanmål serveras

17:00 Klubben stänger

 

 

 

 

 

 

Ansökningsformulär:

 

Ansökan, PAL.pdf

 

Ansökan, fritidsklubben.pdf

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Vid frånvaro/sjukdom

Om ditt barn inte kommer till PAL måste ni vara vänliga och informera oss.

 

Frogs: 031-708 9 283, frogs@isgr.se
Dolphins: 031- 708 9 282, dolphins@isgr.se
Hippos: 031- 708 9 280, hippos@isgr.se
Unicorns: 031- 708 9 281, unicorns@isgr.se
Penguins: 031-708 9 285, penguins@isgr.se
Turtles/The Seal´s: 031-708 9 284, turtles@isgr.se seals@isgr.se

 

 

 

 

För mer information om PAL, kontakta:

Jessika Lagerlöf

031-7089270

Jessika.Lagerlof@isgr.se

 

Uppsägningsformulär:

 

Uppsägning av PAL plats.pdf

 

Familje- och inkomstredovisning:

 

Familje- och inkomstredovisning.pdf

 

 

 

 

Götaberg

 

Molinsgatan 6
411 33 Göteborg

Tel.: 031-708 92 00
Fax: 031-708 92 01

 

 Guldheden

 

Guldhedsgatan 6
413 20 Göteborg

Tel.: 031-708 92 50
Fax: 031-708 92 51