Presentation av LGR P, år F-5

Årskurs F-5 på den svenska sektionen kallas för LGR P (år F-5) och är beläget i vår byggnad på Guldhedsgatan 6.

 

Vi följer den svenska läroplanen och har internationalism och engelska som profil. Vår profil innebär att vi börjar med engelskundervisning redan i förskoleklassen. Våra elever läser mer engelska jämfört med andra elever.  ISGR har en engelsk och en svensk sektion. Det finns över 60 olika nationaliteter på skolan, vilket främjer vår profil ytterligare. 

 

LGR P är organiserat i tre arbetslag F-1, 2-3 och 4-5. Arbetslagen består av lärare, förskollärare, fritidspedagoger, svenska som andraspråkslärare och specialpedagoger.

 

Vår strävan är att alla barn ska känna sig trygga, må bra och att förutsättningarna för inlärning ska vara de bästa. Därför anser vi att alla barn är alla pedagogers ansvar. Vi har också ett faddersystem där de äldre barnen vägleder de yngre.

 

 

 

 

Götaberg

 

Molinsgatan 6
411 33 Göteborg

Tel.: 031-708 92 00
Fax: 031-708 92 01

 

 Guldheden

 

Guldhedsgatan 6
413 20 Göteborg

Tel.: 031-708 92 50
Fax: 031-708 92 51