Årskurs 6-9 LGR Middle

År 6-9 på den svenska sektionen kallas för LGR M ( LGR Middle) och är placerat på vårt campus Molinsgatan 6. Här går ca 200 i 8 klasser. Vi följer den svenska läroplanen Lgr 11 och har det engelska språket och internationalisering som profil. Vår profil innebär att vi börjar med engelskundervisning redan i förskoleklass. Våra elever läser mer engelska jämfört med andra elever, vilket innebär att vi kan erbjuda ”advanced English” i de flesta åldersgrupperna. Dessutom är hela vår skola en dubbelspråkig och mångkulturell miljö vilket främjar vår profil ytterligare.

 

På LGR M arbetar vi med pedagogiska planeringar, PP, och inför de olika ämnenas arbetsområden presenteras delmål för eleverna. För att uppmuntra, skapa förutsättningar för differentiering och öka motivationen till inlärning har vi delat upp klasserna i mindre grupper. I svenska, engelska och matematik har vi delat årsklasserna i tre grupper. Det ger oss undervisningsgrupper om ca 18-20 elever i de ämnena. Vi har även halvklasser i musik, hemkunskap, bild, slöjd och NO-lab.

 

Här på LGR M arbetar ca 20 pedagoger tillsammans med våra elever och i teamet ingår också specialpedagog och speciallärare. Vi har två team uppdelade årskursvis, 6-7 och 8-9. I årskurs 6 börjar eleverna läsa hemkuskap och C-språk börjar eleverna med i årskurs 8.

 

 

År 6

i satsar mycket på att få trygghet och rutiner i klasserna. Det är en ny miljö både inne och ute och eleverna får många nya lärare. Därför försöker vi ha ett "hemklassrum" och så få lärare som möjligt som undervisar i de olika ämnena. Klasserna arbetar också kontinuerligt med likabehandlingsplanen för att alla elever skall känna sig trygga och starka i sin skolmiljö. Skolgården på baksidan är till för sexorna som där får tillgång till "naturrum" och lek med elever och lärare de känner väl. På höstterminen i årskurs 6 sätts de första betygen.

År 7

I år 7 slussas eleverna in i högstadierutinerna. En gång i veckan har alla elever mentorstid, där eleverna lär känna sig själva och andra genom värderings- och sammarbetsövningar. Vi jobbar även i år 7 med likabehandlingsplanen där vi fokuserar på arbete med respekt för sig själv och sin omgivning. År 7 har också tillgång till skolgården på baksidan men kan även utnyttja skolans andra utrymmen.

 

 


År 8

I år 8 förväntas eleverna ta ett allt större eget ansvar för sina studier. I början av terminen och inför varje arbetsområde får de planeringar och mål till sin hjälp. Lärarna är självklart med i processen för att se till att Alla utifrån sin kunskapspotential får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättninar. Parallellt med kunskapsutvecklingen arbetar vi med den sociala utvecklingen för att alla ska växa så mycket som möjligt och få möjlighet att utvecklas som människor. Även i denna årskurs är likabehandlingsplanen ett redskap i det vardagliga arbetet.


År 9

Under detta sista grundskoleår är det mycket som faller på plats. Eleverna blir allt mer medvetna om sin kunskapsinhämtning och sin egen kapacitet. Skolan arbetar målmedvetet för att alla elever ska nå upp till minst E i alla ämnen, dvs. nivån för godkänd. Under år 9 förbereder sig eleverna och gör sina val till gymnasieskolan.

 

 

 

 

 

Götaberg

 

Molinsgatan 6
411 33 Göteborg

Tel.: 031-708 92 00
Fax: 031-708 92 01

 

 Guldheden

 

Guldhedsgatan 6
413 20 Göteborg

Tel.: 031-708 92 50
Fax: 031-708 92 51