Elevhälsa

Elevhälsan är en lagstadgad del av skolans verksamhet och fortsätter Barnavårdscentralens (BVC) omsorg om våra barn. Vi tillför ungdomsmedicinskt och psykosocialt kunnande och utgör elevernas företagshälsovård vid landets största arbetsplats.

 

Elevhälsan är frivillig och kostnadsfri. Det fysiska och psykosociala välbefinnandet för våra elever är mycket viktigt för oss på ISGR/IHGR. För att säkerställa detta har vi ett elevhälsoteam på varje campus. Teamen består av skolsköterskor, kurator, skolpsykolog, skolläkare, rektor, specialpedagog, speciallärare och elevhälsopedagog.

 

 Elevhälsa broschyr

 Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad

 Nötallergi Skola/förskola

 Löss information

  

Hur arbetar vi?

Vi arbetar enligt det Basprogram för elevhälsan som finns i Göteborgs stad. Programmet omfattar individuella hälsobesök vartannat år under elevens skoltid. I förskoleklass träffar man skolläkaren som gör en allmän undersökning. I första klass görs en hörselkontroll. Inga vaccinationer ges utan vårdnadshavares skriftliga samtycke.

 

Rektor har det övergripande ansvaret för elevvården och ansvarar för prioritering av stödinsatser, kompetensutveckling och planering. Ett stort ansvar för den direkta elevhälsovården har den personal som arbetar närmast eleverna. Föräldrarna är alltid första samtalspartner och det är i dialog med dem som problem i första hand skall lösas. Vi arbetar också då det behövs med externa instanser såsom Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP), logoped, Specialpedagogiskt centrum, Socialtjänsten och andra när så är lämpligt.

 

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Alla barn i Göteborgs kommun omfattas av en olycksfallsförsäkring hos Protector. Skadeanmälan görs alltid av vårdnadshavare direkt till försäkringsbolaget. Du hittar formuläret för skadeanmälan på deras hemsida www.protectorforsakring.se Deras telnr: 08-41063700

 

 

 

 

Personal LGRP

Ingegerd Löfroth-Hildèn

Rektor

ingegerd.lofroth@isgr.se

 

Susanne Hognér

Skolsköterska

susanne.hogner@isgr.se 

 

Mona Esmailian

Kurator

mona.esmailian@isgr.se

 

Margareta Granfors

Specialpedagog

margareta.granfors@isgr.se

 

 

 

 

 

 

 

Personal LGRM

Maria Lindberg

Rektor

maria.lindberg@isgr.se

 

Helena Rundéus

Bitr.Rektor

helena.rundeus@isgr.se

 

Jenny Pettersson

Skolsköterska

jenny.pettersson@isgr.se 

 

Caroline Carlén

Kurator

caroline.carlen@isgr.se

 

Linda Day

Speciallärare/Specialpedagog

linda.day@isgr.se

 

 

 

 

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked

 

www.protectorforsakring.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaberg

 

Molinsgatan 6
411 33 Göteborg

Tel.: 031-708 92 00
Fax: 031-708 92 01

 

 Guldheden

 

Guldhedsgatan 6
413 20 Göteborg

Tel.: 031-708 92 50
Fax: 031-708 92 51