Blanketter

 


 

Ledighetsansökan

 

Ledighetsansökan

 

 


 

Ändring av elevuppgifter till skoldatabasen

 

Ändring av elevuppgifter

 

 


 

Specialkost och Medicinsk Information 

 

 Elev med behov av specialkost

 

Rapport av händelse vid en födoämnesreaktion

 

 Plan för egenvård - diabetes

 

 Plan för egenvård - läkemedel

  


 

Uppsägning av skolplats

 

Uppsägning av skolplats

 


 

Klagomålshantering

 

Klagomålshantering

   


 

Pre-and After-School Learning

 

Ansökan, PAL

 

Ansökan, fritidsklubben

Götaberg

 

Molinsgatan 6
411 33 Göteborg

Tel.: 031-708 92 00
Fax: 031-708 92 01

 

 Guldheden

 

Guldhedsgatan 6
413 20 Göteborg

Tel.: 031-708 92 50
Fax: 031-708 92 51