Vem kan söka?

Vi tar emot ansökningar till alla årskurser. Till våra förskoleklasser tar vi in 26 elever och till årskurs 4 tar vi in 26 elever. Till övriga klasser erbjuds plats när de uppkommer.

 

Sökande till förskoleklassen måste fylla fem år det året man söker. Yngre sökande tas inte emot.

 

 

När kan man söka?

Vi tar emot ansökningar fr.o.m. den 1/10 t.o.m. 1/12.

 

Ansökningar som inkommer före den 1/10 behandlas inte.

 

Varje år den 1 oktober öppnas en ny kö vilket innebär att man som vårdnadshavare måste söka på nytt inför varje läsår.
Den gamla kön tas bort varje år.

 

 

Hur söker man?

Ansökan tas endast emot elektroniskt via hemsidan. Se under rubriken ansöknings formulär.

Automatiskt mottagarsvar ges.

 

Ej fullständig ifylld eller ej komplett ansökan kan vi tyvärr inte behandla.

 

 

Hur går antagningsprocessen till?

 

Godkända förtursregler är:

 

1.Syskonförtur

2. Närområdesförtur (Stadsdelarna Centrum, Majorna, Linné och Örgryte)

 

Antagningen öppnar den 1 oktober året innan skolstart.

Antagningar tas emot fram till den 1 december samma år.

 

Notarius Publicus kallas till skolan och genomför lottnig enligt följande:

 

Alla syskon köordnas i respektive årskurs med hjälp av lottning.

Alla i närområdet köordnas i respektive årskurs med hjälp av lottning.

Alla övriga köordnas i respektive årskurs med hjälp av lottning.

Elever i förskoleklassen har förtur till åk 1.

 

Erbjudande om plats skickas ut till de 26 första i respektive Förskoleklassen och årskurs 4. Om man accepterar platsen svarar man till skolan och skickar då med ett aktuellt personbevis för eleven. Skolan skriver in eleven först när vårdnadshavare accepterat platsen och personbeviset är oss tillhanda.

 

Om någon av årskursernas kö skulle ”ta slut” kan denna kö öppnas under året. Detta meddelas på skolans hemsida och då gäller ansökningsdatum som könummer.

 

 

När får man svar?

När lottningen är genomförd får alla ett besked från skolan. Erbjudande om plats i Förskoleklass och årskurs 4 fås senast 31 januari. Plats i andra årskurser än förskoleklassen och årskurs 4 erbjuds kontinuerligt i mån av plats.

 

 
Götaberg

 

Molinsgatan 6
411 33 Göteborg

Tel.: 031-708 92 00
Fax: 031-708 92 01

 

 Guldheden

 

Guldhedsgatan 6
413 20 Göteborg

Tel.: 031-708 92 50
Fax: 031-708 92 51