ISGR:s Brukarråd

Inom ISGR finns ett brukarråd för vårdnadshavare.
Det finns ett brukarråd för Guldheden och ett för Götaberg. Brukarrådet arbetar med skolövergripande frågor med målsättningen att förbättra kommunikationen mellan vårdnadshavare och skola.

Vårdnadshavaren kan gå med i Brukarrådet efter att ha haft sina barn på skolan i ett år.
I Brukarrådet kan vårdnadshavare lyfta generella skolfrågor.

I rådet arbetar skolans ledning tillsammans med Brukarrådsrepresentanterna för att ständigt förbättra skolmiljön och för att hitta bästa möjliga lösningar på eventuella problem.

MÖTE:
På Brukarrådets möten deltar representanter från skolans nationella och internationella sektion.

Dagordningen kan innehålla följande punkter:

- Information från skolans ledning
- Ärenden som föräldrarepresentanterna önskar lyfta
- Förbättringsområden som framkommit i skolans enkätundersökningar

KONTAKT:
Vårdnadshavare som vill lyfta frågor till brukarrådet är välkomna att kontakta följande föräldraresentanter:

 

Guldheden

PYP REPRESENTANTER:
Årskurs 1
Ramesh Kumar
rameshkumar177@yahoo.com

Årskurs2
Annica Nederberg
annicanederberg@hotmail.com

Årskurs3
Kim Buchhauser
kim@buchhauser.name

Årskurs4
Balazs Csatari
balazs.csatari@gmail.com

Årskurs K and 5
Rashmi Pandey
panrashmi@gmail.com

Guldheden

LGRP REPRESENTANTER:
ÅrskursF-1
Monica Dybeck
monica.dybeck@spray.se

Sara Drougge
drougge@me.com

Sophia Mhina
sophia_08@live.se

Årskurs2-3
Christine Achberger
chrachberger@yahoo.se

Jessica Yngvesson
jessica.yngvesson@dentsplysirona.com

Louise Bjur
louise.bjur@gmail.com

Årskurs 4
Ramilia Backman
ramiliana5@hotmail.com

Petra Godhe
petra@godhe.se

Årskurs 5
Vanja Furst
vanja.furst@gmail.com

Linda Strandberg
linda.strandberg3@comhem.se

Götaberg

MYP REPRESENTANTER:
Balasz Csatari
balasz.csatari@gmail.com

Conceicao Hagvall
conceicao@brikofurn.com

Ebru Eksi
ebru.eksi@volvocars.com

Hannan El Malla
hannanelmalla@hotmail.com

Marina Lindholm
marina.lindholm@kolumbus.fi

Nicola Stockmann
nicola@lasting.io

Götaberg

LGRM REPRESENTANTER:
7A
Rima Karim
rimakarim_85@hotmail.com

7B
Petra Godhe
familjen@godhe.se

8A
Meta Mannerheim
maggiem@windowslive.com

8B
Carin Nordberg
c.nordberg@icloud.com

9A
Sollan Mccoy
sollanmccoy@yahoo.se