National
Section

(Swedish National Curriculum)


Boende i Göteborgsregionen kan söka till vår Nationella sektion som följer den svenska läroplanen med undervisning på svenska och engelska. Ansökan tas endast emot elektroniskt mellan den 1 oktober till och med 1 december och besvaras med automatiskt bekräftelsemail.Vänligen läs om vår antagningsprocess för mer information.
 


NATIONELLA SEKTIONEN ANTAGNINGTELEFONTIDER*

Telefon: 031-7089204

Måndag 09.30-11.30
Onsdag 09.30-11.30

 

*Antagning är stängd på helgdagar och under juli månad. Vänligen se vår kalender för mer information kalender.

International Section

(IB Framework)


Families meeting our
International Criteria can apply for a place in the International Section of the school, following the IB framework taught in English. Applications must be fully completed with all required documentation uploaded via the Online Form, in order to be considered for a place. Please read our Frequently Asked Questions for further information.

INTERNATIONAL SECTION
ADMISSIONSPHONE HOURS*

Telephone: 031-7089205

Monday 13.30 – 15.30
Tuesday 13.30 – 15.30
Wednesday 09.30 – 11.30
Thursday 09.30 – 11.30

*Admissions cannot be reached on Swedish holidays. Please check our calendar for these dates.